fbpx
Telefon

+36205358044

Email

5elemjogaesajurveda@gmail.com

Cím

6721 Szeged, Maros u. 33. (bejárat a Háló utca felől)

Novák Andrea Szilvia E.V. Adatkezelési tájékoztató

hatályos: 2021. május 4-től

Jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) Novák Andrea Szilvia E.V. (a továbbiakban: Adatkezelő/Szolgáltató) www.5elemjogaesajurveda.hu honlapjának üzemeltetése során felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozik. Az Adatkezelő kijelenti, hogy mindent megtesz, hogy a 2018. május 25-én életbe lépett GDPR rendelet értelmében jelen honlap Látogatóinak és Ügyfeleinek személyes adatait jogszerűen és biztonságos keretek között kezelje.

A weboldal látogatója és minden szolgáltatást igénybevevő személy (továbbiakban: Látogató/Ügyfél) a weboldal meglátogatásával, megnyitásával és használatával egyidejűleg mindenféle korlátozás és fenntartás nélkül elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt rendelkezéseket.

Jelen tájékoztató teljes szövege, valamint esetleges módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Jelen Tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.5elemjogaesajurveda.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Tájékoztatót megváltoztassa, ez esetben jelen Tájékoztató módosításai az alábbi oldalon történő közzététellel lépnek hatályba: https://www.5elemjogaesajurveda.hu/adatvedelmi-iranyelvek/ 

ADATKEZELŐ ADATAI:

 

Cégnév:            Novák Andrea Szilvia E.V.

Székhely:         6725, Szeged, Földmíves u. 10. 1.emelet/5. ajtó

Telefonszám:  +36205358044

E-mail cím:       5elemjogaesajurveda@gmail.com

Kapcsolattartó: Novák Andrea Szilvia

 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (Rendelet 4. cikk 7. pont);

 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8. pont);

 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez (Rendelet 4. cikk 11. pont);

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 11. pont);

 

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele (Infotv. 3. § 12. pont);

 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges (Infotv. 3. § 13. pont);

 

adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése (Infotv. 3. § 16. pont);

 

adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége (Infotv. 3. § 17. pont);

A Szolgáltató, mint adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és minden intézkedést, amely az adatok biztonságát biztosítja.

Jelen Adatkezelési tájékoztatóval és szabályzattal a Szolgáltató biztosítani kívánja, hogy a működésével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti, valamint európai uniós jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Szolgáltató  a kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát biztosítja. Az adatkezelési gyakorlatát a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

A Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) (GDPR);

A személyes adatokat a GDPR-ban szereplő jogalap alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a honlap Látogatói, foglalkozások Ügyfelei számára bármely személyes adatának felvételéről, rögzítéséről világos és egyértelmű közlést tesz közzé jelen honlapon, amelyben tájékoztatja az adatfelvétel, illetve adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről, valamint arról, hogy a személyes adatokat ki kezeli, illetve dolgozza fel.

Minden olyan esetben, ha a kezelt személyes adatoknak az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra való felhasználása merül fel, a Szolgáltató az érintett felet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 Jelen tájékoztató arra hivatott, hogy elmagyarázza mik azok a sütik (másnéven cookie-k), hogyan használjuk őket, milyen típusú sütiket alkalmazunk, továbbá, hogy a sütik által milyen információkat gyűjtünk és ezek hogyan kerülnek felhasználásra, valamint tartalmazzaa sütik elfogadásának felhasználói szabályzását. Személyes adatainak felhasználásával, tárolásával és biztonságával kapcsolatos további információkért tekintse meg adatvédelmi irányelveinket. Webhelyünkön bármikor megváltoztathatja vagy visszavonhatja hozzájárulását a Süti-nyilatkozatról. Adatvédelmi irányelvekben bővebben tájékozódhat cégünkről és cégünkkel való kapcsolatfelvételről,illetve személyes adatainak feldolgozásáról. Hozzájárulása a következő domainekre vonatkozik: www.5elemjogaesajurveda.hu

 

MIK AZOK A SÜTIK?

A sütik apró szöveges fájlok, amelyeket információk tárolására használnak. Ezeket a fájlokat készüléke tárolja, mikor egy webhelyet betölt a böngészőbe. A sütik segítenek bennünket abban, hogy a weboldal megfelelően működjön, biztonságosabbá váljon, jobb felhasználói élményt nyújtson, továbbá, hogy láthassuk a webhely teljesítményét, valamint elemezhessük, mi működik és kell-e valamit javítani.

 

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a www.5elemjogaesajurveda.hu honlap látogatása során használja ezeket a cookie-kat (a továbbiakban: sütik). Ezeket a sütiket, azaz információcsomagat, az Adatkezelő honlapja, a felhasználók böngészőjének küldi el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, növelje a felhasználói élményt, könnyítse a weboldal használatát valamint közreműködjön abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsön az Adatkezelő a felhasználókról. A sütik nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak a felhasználó személyes azonosítására.

A sütikkel kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása és a szolgáltatás hatékonyságának növelése. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása, a szolgáltatás működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti azon látogatói adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Néhány süti a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a felhasználó számítógépén.

 

HOGYAN HASZNÁLJUK A SÜTIKET?

Mint ahogy a legtöbb online szolgáltató, weboldalunk is használ első és harmadik féltől származó sütiket különböző célokra. Az első féltől származó sütik többnyire a webhely megfelelő működéséhez szükségesek, és nem gyűjtenek az személyazonosításra alkalmas adatot.

A harmadik féltől származó sütik elsősorban arra szolgálnak, hogy átláthassuk a weboldal teljesítményét, a látogatók interakcióját, ezáltal biztosítva szolgáltatásaink minőségét, hogy releváns hirdetéseket nyújthassunk és összességében egy jobb és fejlesztett szolgáltatást biztosítsunk.

 

MILYEN TÍPUSÚ SÜTIKET HASZNÁLUNK?

 

A sütik típusai és használata

 

1.1. A sütik élettartamuk szerinti csoportosítása

 

 1. Munkamenet-sütik (session cookies)

A „munkamenet-sütik” automatikusan törlődnek, amikor a felhasználó kilép a böngészőprogramból.

 

 1. Tartós sütik (persistent cookies)

A „tartós sütik” viszont mindaddig eltárolva maradnak a felhasználó végberendezésében, amíg el nem érkezik a meghatározott lejárati idő (perc, nap, év), vagy amíg azokat a felhasználó manuálisan nem törli.

 

 

1.2 Az Egyesült Királyság Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC UK) szerinti csoportosítás

 

A sütik ma használt legelterjedtebb osztályozási rendszerét – legalábbis az angol nyelvű weboldalakon – az Egyesült Királyság Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC UK) javasolta és fejlesztette az ICC UK CookieGuide elnevezésű dokumentumban:

 

 1. szigorúan szükséges sütik (strictlynecessarycookies/necessary)

Ezek a sütik a honlap használatához szükségesek, lehetővé teszik a honlap funkcióinak igénybe vételét. Ide tartoznak azok a sütik, amelyek segítségével bejelentkezhet a honlap biztonságos területeire, bevásárlókosarat alkalmazhat, vagy felhasználhatja az e-számlázási szolgáltatásokat.

 

 1. teljesítmény sütik (performance cookies/statistics)

Ezek a sütik információkat gyűjtenek arról, hogy hogyan használják a látogatók a honlapokat, mint például hogy melyik oldalakat látogatják a leggyakrabban vagy, hogy kapnak-e hibaüzenetet a honlapról. Ezek a sütik nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat. Ezen sütik összesített információt gyűjtenek és ezért névtelenek, csak a honlap működésének javítására használják őket.

 

 1. funkcionális sütik (functionality cookies/preferences)

Ezek a sütik lehetővé teszik a felhasználó választásainak rögzítését (például megadott név, nyelv vagy régió) és bővített, személyre szabott funkciók használatát. Ezek a sütik ezenkívül a megfelelő működés érdekében lehetővé tehetnek bizonyos, a honlapba beágyazott funkciókat is (például YouTube videók megjelenítése). Az ezen sütik által gyűjtött információk névtelenek is lehetnek és nem alkalmasak arra, hogy a felhasználó tevékenységét nyomon kövessék a felhasználó által meglátogatott más honlapokon.

 

 1. célzó vagy hirdetési sütik (targeting cookies or advertising cookies/marketing)

Ezen sütik használatának az a célja, hogy általuk még inkább a felhasználót érdeklő és a felhasználó számára releváns hirdetések jelenjenek meg a honlapon. Ezekkel a sütikkel meghatározható például egy reklám megjelenítési alkalmainak a száma, valamint felmérhető a reklámkampányok hatékonysága. Ezeket a sütiket általában reklám hálózatok helyezik el egy adott honlapon, a honlap üzemeltetőjének az engedélyével. Ezek a sütik megjegyzik az adott honlap látogatását, és ezt az információt megosztják más szervezetekkel, mint például a reklám közzétevőjével. Általában a célzó vagy hirdetési sütik a honlapot üzemeltető szervezet által nyújtott funkciókhoz kapcsolódnak.

 

 1. besorolással nem rendelkező sütik (unclassified cookies)

A besorolással nem rendelkeznek az olyan sütik, amelyek még nincsenek besorolva, az egyéni sütik szolgáltatóival együtt.

 

1.3.    A www.5elemjogaesajurveda.hu honlapon különösen használt sütik

 

The below list details the cookies used in our website.

CookieDescription
cookielawinfo-checbox-analyticsEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. Ez a süti tárolja a felhasználó beleegyezését a sütik használatához a „Statisztikai sütik” kategóriában.
cookielawinfo-checbox-functionalEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. Ez a süti tárolja a felhasználó beleegyezését a sütik használatához a „Funkcionális sütik” kategóriában.
cookielawinfo-checbox-othersEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. Ez a süti tárolja a felhasználó beleegyezését a sütik használatához a „Egyéb” kategóriában.
cookielawinfo-checkbox-advertisementA cookie-t a GDPR cookie-beleegyezése határozza meg, hogy rögzítse a cookie-k felhasználói beleegyezését a „Reklám” kategóriába.
cookielawinfo-checkbox-necessaryEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. Ez a süti tárolja a felhasználó beleegyezését a sütik használatához a „Szükséges sütik” kategóriában.
cookielawinfo-checkbox-performanceEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. Ez a süti tárolja a felhasználó beleegyezését a sütik használatához a „Teljesítményt biztosító sütik” kategóriában.  
viewed_cookie_policyEzt a cookie-t a GDPR Cookie Consent plugin állítja be. Ez a süti tárolja, hogy a felhasználó hozzájárult-e a sütik használatához. Nem tárol személyes adatokat.
_gaEzt a sütit a Google Analytics telepíti. A cookie a látogatók, a munkamenetek, a kampányok adatainak kiszámítására és a webhely használatának nyomon követésére szolgál a webhely elemzési jelentéséhez. A cookie-k névtelenül tárolják az információkat, és véletlenszerűen generált számot rendelnek az egyedi látogatók azonosításához.
_gat_gtag_UA_197063274_1Ezt a cookie-t a Google állítja be, és a felhasználók megkülönböztetésére használják.
_gidEzt a sütit a Google Analytics telepíti. A cookie arra szolgál, hogy információkat tároljon arról, hogy a látogatók hogyan használnak egy weboldalt és segít egy elemző jelentés elkészítésében arról, hogy a webhely hogyan működik. Az összegyűjtött adatok, beleértve a látogatók számát, a forrást, ahonnan jöttek, és az oldalakat névtelen formában állítotják össze.

 

1.4.    Az adatkezelés jogalapja

A hozzájárulást igénylő sütik vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Ehtv. 155. § (4) bekezdése és azEktv. 13/A. §(4) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint az Ektv. 13/A. § (3)bekezdése.

A hozzájárulást igénylő sütik használatához adott beleegyezését az érintett bármikor visszavonhatja, módosíthatja a jelen Adatkezelési tájékoztató 1.2 pontjában leírtak szerint.

Az olyan sütik (szigorúan szükséges sütik), szerver naplók (például IP címek naplózása), vagy egyéb személyes adatok kezelése esetén, amelyek az adott honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükségesek, az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek az érvényesítése.

 

1.5.    Az érintettek köre:

Az érintettek körébe a www.5elemjogaesajurveda.hu honlapot látogatók közül azon személyek tartoznak, akik a sütik használatához a honlapon megjelenő „Elfogadom” gomb megnyomásával hozzájárultak.

 

1.6.    A kezelt személyes adatok köre

A www.5elemjogaesajurveda.hu honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükséges adatkezelés az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek:

 1. Személyes adat megadása, kezelése nem történik

 

 

1.7.    Az adatkezelés időtartama

A www.5elemjogaesajurveda.hu honlap alapvető működéséhez és az informatikai rendszer biztonságához szükséges adatkezelés során a cookie-k a 1.3. pontban megjelölt időtartam után törlésre kerülnek. Személyes adat megadása, kezelése nem történik.

 

1.8.    A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatkezelő és adatfeldolgozó illetékes munkatársai

 

1.9.    Az Adatkezelő(k)

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott gazdasági társaság.

Google Analytics – MonsterInsights bővítményen keresztül

 Google Inc. – Google Forms feliratkozó rendszer és Google Mail

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.

Tel: (650) 253-0000.

Tárhelyszolgáltató

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Tel: +36 1 789 2 789

Email: support@tarhely.eu

Web: https://tarhely.eu/

 

1.11.  A külső szolgáltatók adatkezelése

A portál html kódja külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a látogató számítógépével állhatnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt látogatói adatokat képesek gyűjteni. A látogató számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. A külső szolgáltatók által használt sütik különösen a Google Adwordscookie, a Google Analyticscookie vagy a Facebook által használt sütik.

Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat:

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

 

1.12.  A sütik beállításai, törlése vagy letiltása

A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazását. A hozzájárulást igénylő sütik alkalmazása nem kötelező. Amennyiben a www.5elemjogaesajurveda.hu honlapot látogató a hozzájárulást igénylő sütik használatához nem járul hozzá, akkor bizonyos funkciók esetlegesen nem lesznek elérhetőek a számára. Amennyiben a hozzájárulást igénylő sütiket a www.5elemjogaesajurveda.hu honlapot látogató részben vagy egészben letiltaná, azt minden böngészésre alkalmas eszközén és programján külön-külön kell

 

A www.5elemjogaesajurveda.hu honlapon használt hozzájárulást igénylő sütikre vonatkozó beállításokat a látogató:

 1. a www.5elemjogaesajurveda.hu honlapon a főoldalon felugró pop-up ablakban jelenik meg, vagy
 2. Chrome böngésző esetében a böngésző címsora előtt álló „Az oldalinformációk megtekintése” grafikai elemre (biztonságos kapcsolat – https – esetén lakat, egyéb más esetben egy bekarikázott „i” betűre való kattintással, felugró ablakban, vagy
 3. Chrome böngésző esetében az alábbi menüben tudja megtekintetni és megváltoztatni: Beállítások/Speciális/Adatvédelem és biztonság/Tartalombeállítások/Cookie-k

A sütikről bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken található:

Microsoft Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings

Firefox:

https://support.mozilla.org/hu/products/firefox/protect-your-privacy/cookies

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Microsoft Edge

https://privacy.microsoft.com/hu-HU/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

A Szolgáltató az adatkezelést az alapján folytatja, hogy az érintett  hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (önkéntes hozzájárulás, GDPR 6. cikk (1) a) pont).

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az érintett hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

A Szolgáltató személyes adatot kizárólag meghatározott célból kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A Szolgáltató a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A Szolgáltató személyes adatokat az alábbiak szerint kezel:

1.Honlap böngészése

Jogalap: jogos érdek

Kezelt személyes adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a meglátogatott aloldalak listája, a Látogató/Ügyfél által használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatások minőségének ellenőrzése és javítása.

Időtartama: 2 év

Érintettek köre: Google Analytics (Adatfeldolgozó a Google)

Megjegyzés: A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem kerülnek azonosításra konkrét személyekkel. (Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemzi.)

További információkhoz kérjük olvassa el a II-es pontban megadott süti tájékoztatót.

Adatkezelő: A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott vállalkozó.

Adatfeldolgozó: Google Inc.

Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA.

Tel: (650) 253-0000.

 

2. Jógaórákra, foglalkozásokra, tanfolyamokra, programokra való jelentkezés

Jogalap: törvényi kötelezettség (bizonylatolás)

Kezelt személyes adatok: megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási cím, postázási cím (nem letölthető illetve online nem hozzáférhető termékek/szolgáltatások esetén), vevő egyéb megjegyzése

Az adatkezelés célja: szerződésből eredő kötelezettség teljesítése, számlakiállítás.

Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva) Az adatok ennél hamarabbi törlése a megadott email címen kérhető.

Érintettek köre: tanfolyamra, workshopra és egyéni foglalkozásokra jelentkező Ügyfelek.

Adatkezelő: A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott vállalkozó.

Adatfeldolgozó:

A) Feliratkozás, jelentkezés:

Reservio CZ, s.r.o.

Székhely: 603 00 Brno, Hlinky 150/78, Cseh Köztársaság

Cégjegyzékszám:C 113445

Web: https://www.reservio.com/ 

Elérhetőség: support@reservio.com

 

A Szolgáltató eseményekre való jelentkezéshez a Reservio naptárbejelentkező szolgáltatását veszi igénybe, amin keresztül a Látogatók programjaira jelentkezhetnek, megadhatják nevüket, email címüket és kapcsolattartási telefonszámukat. Ezeket az adatokat a Reservio felülete tárolja.

 

B) Online számlázó szoftver:

Szamlazz.hu

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Tel: +3630 35 44 789

E-mail: info@szamlazz.hu

Web: www.szamlazz.hu

 

3.Hírlevél küldése

Az Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatást üzemeltet www.5elemjogaesajurveda.hu honlapján, ezzel a látogatók számára lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben szeretnék, különösen szolgáltatásairól vagy a szolgáltatásaihoz kapcsolódó újdonságokról hírlevelet kapjanak.

 Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a látogatók tájékoztatása – a hírlevélnek a látogatók számára történő eljuttatásával –, tanfolyamokról, eseményekről, a honlapon megjelenő új tartalmakról, értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés üzletszerzési célból .és az e célból történő kapcsolattartás lehetőségének a biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, Grt. 6. § (1) bekezdése és az Ektv. 13/A. § (4) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A látogató az Adatkezelési tájékoztató– külön jelölőnégyzet bejelölésével történő – elfogadásával, a 3. pontban feltüntetett személyes adatai megadásával és a „feliratkozom” gomb megnyomásával tud feliratkozni a hírlevélre és járul hozzá az adatkezeléshez.

A feliratkozás tényéről a látogató – felugró ablakban– kap megerősítést.

Az érintettek köre

Az érintettek körébe a hírlevélre feliratkozó látogatók tartoznak.

A kezelt személyes adatok köre

A hírlevélre való feliratkozás az alábbi személyes adatok megadásával történik, mely személyes adatok az alábbi tevékenységek:

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása szükséges. A név a kapcsolatfelvételhez, az e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükségesek.

A megadott személyes adatok valódiságáért a hírlevélre feliratkozó felel.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról a személyekről, akik a hírlevél küldéséhez hozzájárultak. Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából. A leiratkozás lehetőségét az Adatkezelő minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái

Adatkezelő és adatfeldolgozó illetékes munkatársai

 Az Adatkezelő(k):

A jelen Adatkezelési tájékoztató 1. pontjában meghatározott vállalkozó.

 Az Adatfeldolgozó(k):

1.Hírlevélküldő szoftver

MailChimp Inc.

Székhely: The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Avenue, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A Szolgáltató jelen weboldalon hírlevélküldő rendszert működtet az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljából, mellyel kapcsolatban a weboldalon történő feliratkozás/regisztráció alkalmával közölt személyes adatokat (teljes név, e-mail cím) az érintett előzetes írásbeli hozzájárulásával kezeli. A hírlevelek kiküldése a “MailChimp” nemzetközi hírlevélküldő szoftveren keresztül, külföldről történik, így a regisztráció  vagyis feliratkozás mellett szükséges a Feliratkozó kifejezett hozzájárulása is a személyes adatok külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához.

 

2. Online számlázó szoftver

Szamlazz.hu

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Tel: +3630 35 44 789

E-mail: info@szamlazz.hu

Web: www.szamlazz.hu

3.Tárhelyszolgáltató

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.

Cégjegyzékszám: 01-09-909968

Adószám: 14571332-2-42

Tel: +36 1 789 2 789

Email: support@tarhely.eu

Web: https://tarhely.eu/

 

A Szolgáltató a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

A Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

A Szolgáltató biztosítja az érintettek vonatkozó jogszabályokban biztosított valamennyi jogát, különösen az alábbiak szerint:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával.

 

HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon

– az adatkezelés céljai;

– az érintett személyes adatok kategóriái;

– azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

– a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

– a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

– a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

– az adatforrásokra vonatkozó információ;

– az automatizált döntéshozatal ténye.

  

HELYESBÍTÉS JOGA

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérésére rendelkezésre bocsátja. Az érintett kérelmére az információkat a Szolgáltató elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Az érintett kérheti a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 

AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

Az érintett kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében lehet kezelni.

 

ADATHORDOZÁSHOZ VALÓ JOG

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

TILTAKOZÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

 VISSZAVONÁS JOGA

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

 

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A Szolgáltató a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja.

 

Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

A Szolgáltató az Adatkezelési tájékoztatót és szabályzatot jogosult egyoldalúan módosítani, mely a www.5elemjogaesajurveda.hu honlapon való közzététellel lép érvénybe,

 1. Kérdéseit, megkereséseit illetve észrevételeit az érintett a 5elemjogaesajurveda@gmail.com email címre küldheti meg.
 2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu