fbpx
Telefon

+36205358044

Email

5elemjogaesajurveda@gmail.com

Cím

6721 Szeged, Maros u. 33. (bejárat a Háló utca felől)

TERÁPIÁS TÁJÉKOZTATÓ

ÁJURVÉDIKUS JÓGATERÁPIA TÁJÉKOZTATÓ

Az egyéni ájurvédikus jógaterápiás foglalkozásokon való részvétel előtt kötelességem több dologra is felhívni a figyelmed, így kérlek a lenti tájékoztatót figyelmesen olvasd át:

 1. Az ájurvédikus jógaterapeuta és a kezelt személy egyaránt tudomásul veszik és elfogadják, hogy a jógaterápia egy kiegészítő terápiás módszer, mely a jóga és Ájurvéda elemeire épül, azokat tartalmazza.
 2. Az ájurvédikus jógaterapeuta nyomatékkal felhívja a kezelt személy figyelmét arra, hogy az általa végzett kezelés az orvosi diagnózist és az orvosi kezelést, terápiát egyáltalán nem helyettesíti, azt csupán kiegészíti. A kezelt személy a fenti figyelemfelhívást elfogadja és tudomásul veszi.
 3. A gyógyszerelés esetleges megváltoztatását csakis a kezelő orvos végezheti, az ájurvédikus jógaterapeuta önállóan ezt nem teheti, csak a véleményét jelezheti a kezelőorvos felé.
 4. Az ájurvédikus jógaterapeuta tájékoztatja a kezelt személyt arról, hogy a jógaterápia egy hosszú terápiás folyamat, és a kezelt személy elfogadja, hogy ebben neki a terapeuta által előírt módon aktív szerepet kell vállalnia.
 5. Az ájurvédikus jógaterapeuta nem diagnosztizál és nem gyógyít betegségeket, hanem a meglévő, orvosilag igazolt betegségek orvos által előírt terápiáját egészíti ki étkezési és egyéb komplex életviteli tanácsokkal, a jóga és Ájurvéda ismereteivel, eszközeivel. 
 6. Kezelt személy elfogadja, hogy az állapota javulásához szükséges a terapeuta javaslatait betartani, a különböző előírt gyakorlatokat a megbeszéltek szerint rendszeresen végezni.
 7. A jógagyakorlatokat a kezelt személy saját felelősségére, a jógaterapeutával folyamatos konzultációban végzi. 
 8. A kezelt személy tudomásul veszi, hogy a jógaterápia nem egyenlő a gyógytornával. Komoly mozgásszervi panaszok esetén mindenképpen orvos és gyógytornász felkeresése javasolt. 
 9. Az ájurvédikus jógaterapeuta titoktartást vállal a kezelt személy mindenféle adataival, problémájával, betegségeivel kapcsolatosan (további adatkezelésről itt tájékozódhat)
 10. A kezelt személy tájékoztatja a terapeutát betegségeiről és esetleges gyógyszerezéséről. Eltitkolt betegségek és gyógyszerezés esetén a terapeuta felelősségre nem vonható.
 

 

Általános Szerződési Feltételek

(Érvényes 2020. 06. 04-től)

Az alábbi szekcióban olvashatod a szolgáltatásaimra érvényes általános szerződési feltételeket.

 1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott előadások, jóga órák, hírlevelek, egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.
 2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.
 3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.
 4. A Szolgáltatások kizárólag az ÁSZF egészének elfogadásával vehetők igénybe, az ÁSZF részleges elfogadása nem lehetséges.
 5. Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elfogadja az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket.

SZOLGÁLTATÓ:

Szolgáltató neve: Novák Andrea Szilvia E.V.

Szolgáltató székhelye: 6725 Szeged, Földmíves u. 10. 1/4

Szolgáltató e-mail címe: 5elemjogaesajurveda@gmail.com  

Szolgáltató adószáma: 56248441-1-26

Szolgáltató kapcsolattartója: Novák Andrea Szilvia

FELHASZNÁLÓ:

A Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF rendelkezéseit – akár azonnali hatállyal – módosítsa, mely a honlapon való közzététellel válik hatályossá .

A módosított ÁSZF-et elfogadottnak kell tekinteni a Felhasználó ezzel ellentétes, kifejezett írásos nyilatkozatának hiányában. A Felhasználó ezen nyilatkozatát a módosításokat követő 14 naptári napon belül megtenni köteles, ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, hogy elfogadta a módosításokat.

 A módosított ÁSZF-et a Felhasználó a következő szolgáltaltás igénybevételekor  magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A https://www.5elemjogaesajurveda.hu/ oldal szolgáltatásai és az igénybevétel, hozzáférés részletei: ájurvédikus jógaterápia konzultáció, jóga órák, előadások, workshopokra és egyéb programokra való jelentkezés

 1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele: az a Felhasználó jogosult, aki bejelentkezik, elfogadva az ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárulását adva az adatai kezeléséhez.

1/a. A megrendeléssel a Felhasználó jogot szerez az adott programon való részvételre. Ennek feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére a részvételi díjat megfizesse.

 1. Regisztráció: A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő e-mail címen vagy a Reservio alkalmazáson keresztül regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató emailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációs adatai módosítását, törlését.
 1. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult, a VI. pontban részletezettek szerint.
 1. A szolgáltatások érvényes árai a honlap „Szolgáltatások” menüpontja alatt található. A Szolgáltató jogosult ezt bármikor egyoldalúan módosítani. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
 1. A fizetés menete: A bejelentkezés elküldése után a Szolgáltató a megrendelőben megadott e-mail címre kiküldi a fizetéssel kapcsolatos lehetőségeket (készpénz, utalás, bankkártyás fizetés, szép kártyás fizetés stb.). Előrefizetés esetén a Szolgáltató számlájára való beérkezését követően 8 napon belül a Felhasználó megkapja a számlát/nyugtát, valamint amennyiben szükséges, a hozzáféréseket. Készpénzes fizetés esetén a Szolgáltató a helyszínen nyugtát állít ki. A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját/nyugtáját kizárólag elektronikus úton kapja meg, az általa megadott e-mail címre. (a Szolgáltató a www.szamlazz.hu programon és a Sumup alkalmazáson keresztül hivatalos számlát/nyugtát állít ki.) A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva legyenek. Az Felhasználó postafiókjában és beállításaiban fennálló esetleges hibákért, kézbesítési akadályokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.
 1. A sikeres fizetéssel a Felhasználó jogot szerez a Megrendelésben foglalt programon való részvételre.
 2. A Felhasználó a fizetéssel véglegesíti a jelentkezését az adott programra. Amennyiben mégsem tud részt venni az alkalmon:
  1. egyéni foglalkozás esetében legkésőbb 48 órával a szolgáltatás előtti lemondás esetén a befizetett összeg felhasználható a következő foglalkozásra. 48 órán belüli lemondás esetén az előre befizetett alkalom elvész, a Szolgáltató pénzvisszafizetésre nem kötelezhető, még be nem fizetett alkalom esetében a folgalkozás díja a résztvevő számára kiszámlázásra kerül. Továbbá a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a folyamatos 48 órán belüli lemondások esetében kizárja az adott szolgáltatásból a Felhasználót.
  2. csoportos foglalkozás esetében (tanfolyam, workshop) a szolgáltatás 7 napon kívüli lemondásakor a befizetett összeg visszajár, 7 napon belüli lemondás esetén a befizetett tanfolyam ára elvész, más tanfolyam árának a beszámolására a Szolgáltató nem kötelezhető. Csoportos foglalkozás lemondása esetén a foglalkozáson való részvétel átruházható.

Pénzvisszafizetés csak a Szolgáltató hibájából elmaradó program esetén lehetséges.

 1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
 2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

 

 1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.
 2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.
 3. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elismeri, a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.
 4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététellel válik hatályossá.
 5. A https://www.5elemjogaesajurveda.hu/ honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni. Minden hozzájárulás nélküli közzététel vagy használat jogi következményeket von maga után.